Skåne, (Tomelilla och Ystad):

Hasse & Tagemuseet, Tomelilla
Norra Promenaden, Ystad
Jazzarkivet, Tomelilla bibliotek
Ystads Frivillige Bergnings-Corps
Klostret, Ystad