Sjötorp:

Göta Kanal
Lastfartyget Valborgs styrhytt, rekonstruktion på Sjötorps Kanal- och sjöfartsmuseum
"Så levde en bondefamilj för 100 år sedan", utställning av Fredsbergs Hembygdsförening
Affischer 1925-1980, Sjötorps Kanal- och sjöfartsmuseum
Skylt vid sluss
Åkermark längs Göta Kanal
Vy över Göta Kanal
Båtbryggan ut mot Vänern